VESTI

05 – 09. 02. 2018.

Kurs za rukovaoce sušara u poljoprivredi

Više o tome

12 – 15. 02. 2018.

Sušenje voća, povrća i sličnih biomaterijala

seminar ‐ obuka za proizvodnju

Više o tome

01 – 02. 03. 2018.

Medjunarodni dani energetike i investiije

Više o tome

15 – 20. 04. 2018.

PTEP 2018 Naučno-stručni skup: Procesna tehnika i energetika u pojoprivredi

Više o tome

Vesti

Više o tome

05 – 09. 02. 2018.

Kurs za rukovaoce sušara u poljoprivredi

Poziv

12 – 15. 02. 2018.

Sušenje voća, povrća i sličnih biomaterijala

seminar ‐ obuka za proizvodnju

Informacija

 01 – 02. 03. 2018.

Medjunarodni dani energetike i investiije

Prva informacija
Prijava SR

Prijava EN

15 – 20. 04. 2018.

PTEP 2018 Naučno-stručni skup: Procesna tehnika i energetika u pojoprivredi

Prva informacija