TRACE-KEI

Projekat

TRACE-KEI

16.11.2016. – 15.11.2018.

Cilj projekta

TRACE-KEI projekat uklapa se u EU akciju poboljšanja upravljanja klasterom kao načina za jačanja malih i srednjih preduzeća (SME – Small and Medium Enterprises) kao i povećanje njihove konkurentnosti. Projekat TRACE-KEI  takođe ima za cilj povezivanje kreatore EU politike u njihovim naporima definicije strategija razvoja klastera kao i usklad regionalna politika i razvoja klastera.

Projekat:                   TRAns-national Collaboration Empowering Key European Industries
Acronym                   TRACE-KEI
Trajanje                     24 meseci
Početak rada            16.11.2016.

Poziv                          COS-CLUSTER-2015-3-02

Clusters Excellence Programme

Konzorcium              DISTRETTO AGROALIMENTARE REGI, Italija, koordinator

INNOSKART ICT Cluster, Mađarska, učesnik

EURA-CONSULT AG, Nemačka, učesnik

MADAN PARQUE, Portuglaija, učesnik

AGROFOOD MANAGEMENT, Rumunija, učesnik

GREEN SYNERGY CLUSTER, Bugarska,  učesnik

ENEF, Srbija, učesnik

Cilj projekta

TRACE-KEI projekat uklapa se u EU akciju poboljšanja upravljanja klasterom kao načina za jačanja malih i srednjih preduzeća (SME – Small and Medium Enterprises) kao i povećanje njihove konkurentnosti. Projekat TRACE-KEI  takođe ima za cilj povezivanje kreatore EU politike u njihovim naporima definicije strategija razvoja klastera kao i usklad regionalna politika i razvoja klastera.

Rad u okviru Projekta TRACE-KEI  predviđen je u dva nivoa.

 1. Definicija potrebe menadžera klastera. Prevazilaženje neodstatajućih znanja obezbediće se treninzima i mentorskim radom
 2. Definisanje potrebe preduzeća i donešenje odgovarajućih akcije u cilju prevazilaženja uočenih slabosti

Razvoj orijentisan ka izvrsnosti koji treba da dovede klastere Madan Parque, Green Synergy Cluster i Udruženje “Klaster za energetsku efikasnost“ do njihovih prvih Bronzanih  labela Evropske inicijative za izvrsnost klaster (European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate) koji dodeljuje Evropski sekretarijat za analizu klastera, ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis).
Dosadašnje aktivnosti

13.12.2016, Barcelona, Španija

Kick-off meeting (Uvodni sastanak)

14.12.2016.

1st Joint study visit (1. Zajednička studijska poseta), Barcelona, Španija
Cilj studijske posete je predstavljanje vrhunskih klastera, proces ocenjivanja klastera i primeri dobre prakse. Domaćin posete bio je EMAC klaster sa Zlanom labelom.

03.02.2017.

Prve bronzane labele

Nakon ocenjivanja rada tri klastera konzorcijuma, dobijene su prve Bronzane labele Evropske inicijative za izvrnost klastera (European Cluster Excellence Initiative Bronze Label). Ocenivanje klastera izvršio je Evropski sekretarijat za analizu rada klastera, ESCA (European Secretariat for Cluster Analyisis).

Prvu bronzanu labelu dobilo je i Udruženje „Klaster za energetsku efikasnost“

08.03. – 15.05.2017.

Procena nedostajućih znanja

Tokom ove aktivnosti identifikovana su nedostajuća znanja menadžera klastera uključenih u TRACE-KEI pojekat. Na osnovu rezultata analize formiraćew se programi predstojeće dve obuke (Bari, Italija i Székesfehérvár, Mađarska).Upitnik je sastavljen na osnovu primeru najbolje prakse na nivou EU.

24.04. –15.06.2017.

Mapiranje usluga klastera

U ovoj aktivnosti izvršeno je mapiranje usluga koja se nude na nivou Klastera uključenih u projekat TRACE-KEI.

28– 29.06.2017., Bari, Italija

1st Joint training (Prvazajednička obuka)

Prva obuka memadžera klastera uključenih u TRACE-KEI projekat obuhvatala je sledeće oblasti: industrijska analiza, strateška segmentacija, predviđanje tržišta i analiza lanca vrednosti.

29.08. – 15.10.2017.

Pregled potreba i nivoa zadovoljstva MSP – članica klastera o uslugama koja pruža Klaster

Pregled je urađen na osnovu Upitnika, koji su popunile 18 firmi-članice Klastera. Prikupljeni podaci su poslati INNOSKART partneru koji je sastavio Upitnik i koji će izvršiti analizu i dati odgovarajuće predloge za poboljšanje rada Klastera.

1.10.– 24.10.2017., Novi Sad

Klaster mentoring program  (Cluster twininng programe)

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje rada menadžmenta klastera uključenih u projekat TRACE-KEI. U okviru ove aktivnosti, klaster ENEF posetio je iskusni menadžer zlatnog FEMAC klastera iz Španije, Enrico Pedros. Tokom svoje posete, menadžer Enric Pedros, izneo je svoja iskustva u vođenju Klastera. Isto tako, na osnovu direktnog kontakta kao i na osnovu ranije dostavljenih podataka, stekao je uvid u rad klastera ENEF. Prvi radni bio je sastanak sa Upravnim odborom klastera ENEF. Drugi dan održan je u Privrednoj komori Vojvodine. U Privrednooj komori Vojvodine menadžer Enric prezentevoa je iskustvo Španije i Katalonije u procesu klasterizacije kao i rad lokalne privredne komore. Predloženo je uspostavljanje  saradnje između dva regiona. Ovom sastanku, pored menadžera Enrica, prisustvoali su predstavnici Privredne komore Vojvodine, članovi Upravnog odbora klastera ENEF, predstavnici KLERa Novi Sad i predstavnik Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća,Alma Mons.

 

08 – 09.11.2017., Valensija, Španija

 1. Među-konzorcijski sastanak
 2. Među-konzorcijski sastanak organizovala je ESMA u okviru Grow Your Region konferencije u Valensiji, Španija. Svaki od konzorcija, predstavila je cilj svog projekta, dosadašnje aktivnosti, očekivane rezultate kao i razmene iskustava.

05 – 06.02.2018., Budimpešta, Mađarska

 1. Zajednički trening

Prvi deo radnog sastanka u Budimpešti bio je posvećen treningu sa dve teme:

 • Biznis planiranje i
 • Marketing i brendiranje klastera.

 

06 – 07.02.2018., Budimpešta, Mađarska

 1. Zajednički studijska poseta

U okviru ovog dela, prvog dana,  predstavljene su paralelno sledeće teme:

Sekcija 1

 • Novi trendovi u HU&EU razvju klastera usmerenih ka izvrsnosti
 • Inter-klastering na EU nivou
 • Pitanja i odgovori

Sekcija 2

 • Kako naći prave za biznis izvan zemlje
 • Kako organizovati uspešan međunarodni događaj
 • Identifikovanje potencijalnog partnera i uspostavljanje saradnje

Drugog dana sudijske posete obuhvaćene su sledeće teme:

 • Kreiranje i implementacija usluga potpore MSP
 • Upravljanje promenama, komunikacija,i umrežavanje i inovacioni modeli
 • Internacionalizacija

 

20 – 02.2018., Budimpešta, Mađarska

 1. Zajednički trening

Prvi deo radnog sastanka u Budimpešti bio je posvećen treningu sa dve teme:

 • Biznis planiranje i
 • Marketing i brendiranje klastera.

20- 23.03.2018., Sofija, Bugarska

     TCI European Conference 2018, Sofia, Bulgaria

„Turning challenges into opportunities”

Konferenciji je prisustvovalo predstavnika preko 25 zemalja. Konferencija je postala platforma za učenje i razmenu iskustava.

 1. Dan

Organizovane su dve paralelne klaster ture.

Klaster tura I

Tehnološki park

Sofija

Klaster tura II

Industrijska zona

Plovdiv

 1. Dan

2.1 Plenarno predavanje

Industrijske politike

2.2 Paralelne sesije

Blok I

Modernizacija industrije

Bolk II

Iskustva klastera

Blok III

Najbolji primeri dobre prakse i saradnje

Blok IV

Uspešne mreže

 1. Dan
  • Paralelne sesije

Izgradnja elemenata klastera

 • Paralelne sesije

Izgradnja kapaciteta klastera

 • Paralelne sesije

Uspešan klaster menadžer

 • Plenarna sesija

Na globalnoj mapi

 • Završetak rada Konferencije