PARTNERI


PARTNERI Udruženja “Klaster za Energetsku Efikasnost”

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINE
Pоkrајinski sеkrеtаriјаt zа еnеrgеtiku, grаđеvinаrstvо i sаоbrаćај
Novi Sad
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINE
Pоkrајinskisеkrеtаriјаtzа privrеduiturizаm
Novi Sad
UNIVERZITET U NOVOM SADU
Fakultet tehničkih nauka
Novi Sad
UNIVERZITET U NOVOM SADU
Tehnološki fakultet
Novi Sad
UNIVERZITET U NOVOM SADU
Prirodno-matematički fakultet
Novi Sad
Regionalna Privredna komora Novi Sad
Novi Sad
Pokret Gorana Vojvodine
Sr. Karlovci
Regionalna Privredna komora Pančevo
Pančevo
Agencija za energetiku Grada Novog Sada
Novi Sad
Garancijski Fond Autonomne Pokrajine Vojvodine
Novi Sad
Pro Credit Bank a.d. Beograd
Novi Sad
Klaster građevinsko komunalne delatnosti Panonija
Novi Sad
Istraživački centar “Milković-Pendulum”
Novi Sad
Alma Mons
Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Novi Sad