PARTNERI


PARTNERI Udruženja “Klaster za Energetsku Efikasnost”

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
Pоkrајinski sеkrеtаriјаt zа еnеrgеtiku, grаđеvinаrstvо i sаоbrаćај
Novi Sad
http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
Pоkrајinskisеkrеtаriјаt zа privrеdu i turizаm
Novi Sad
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs
UNIVERZITET U NOVOM SADU
Fakultet tehničkih nauka
Novi Sad
http://www.ftn.uns.ac.rs
UNIVERZITET U NOVOM SADU
Tehnološki fakultet
Novi Sad
http://www.tf.uns.ac.rs
UNIVERZITET U NOVOM SADU
Prirodno-matematički fakultet
Novi Sad

Добродошли на ПМФ


Regionalna Privredna komora Novi Sad
Novi Sad
http://rpkns.com/
Pokret Gorana Vojvodine
Sr. Karlovci
http://www.pgv.org.rs/
Regionalna Privredna komora Pančevo
Pančevo
http://www.rpkpancevo.com/
Agencija za energetiku Grada Novog Sada
Novi Sad
http://www.aens.rs/
Garancijski Fond Autonomne Pokrajine Vojvodine
Novi Sad

почетна


Pro Credit Bank a.d. Beograd
Novi Sad
http://www.procreditbank.rs/
Klaster građevinsko komunalne delatnosti Panonija
Novi Sad
http://klasterpanonija.com
Istraživački centar “Milković-Pendulum”
Novi Sad
Alma Mons
Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Novi Sad
http://almamons.rs/