KONTAKT


Udruženje „Klaster za energetsku efikasnost“
ENEF KLASTER
Pere Popadića 12, 21000 Novi Sad
tel.: 063 581 438
e-mail : enefnovisad@gmail.com
zavargo@enefklaster.rs