Author Archives: Kshaja

Projekat TRACE-KEI

Cilj projekta
TRACE-KEI projekat uklapa se u EU akciju poboljšanja upravljanja klasterom kao načina za jačanja malih i srednjih preduzeća (SME – Small and Medium Enterprises) kao i povećanje njihove konkurentnosti . Projekat TRACE-KEI takođe ima za cilj povezivanje kreatore EU politike u njihovim naporima definicije strategija razvoja klastera kao i usklad regionalna politika i razvoja klastera.

Više o tome

Podrška malim i srednjim preduzećima

Podrška malim i srednjim preduzećima, klasterima i inkubatorima u funkciji razvoja konkurentnosti privrede
29.11.2016. Velika sala Skupštine AP Vojvodine, Novi sad
Pokrajinski Sеkrеtаriјаt zа privrеdu i turizаm АP Vојvоdinе оrgаnizovao je skup sа prеdstаvnicimа privrеdе, klаstеrskih оrgаnizаciја, prеdstаvnicimа pоslоvnih inkubаtоrа i оrgаnizаciјаmа kоје pružајu pоdršku privrеdnim аktivnоstimа.

Više o tome

Radni sastanak sa Épitő-Kitt Klaszter-om

Radni sastanak sa Épitő-Kitt Klaszter-om (Građevinski-Kitt Klaster) iz Segedina, Mađarska
16.06.2016., Comfort System Kft., Morahalom, Mađarska
Radni sastanak sa Épitő-Kitt Klaszter, sa koijm Udruženje „Klaster za energetsku efikasnost“ ima potpisan Ugovor o saradnji održan je u prostorijama članice Klastera.

Trening

Razvoj regija i preduzetništva na bazi Klaster ekosistem modela
03.03.2016., Sekešfehervar, Mađarska
U prvom, prepodnevnom delu bio je trening, a drugom poslepodnevnom bila je radionica na temu primeri dobre prakse razvoja klastera.

Više o tome

Susret klastera Mađarske i Srbije

17.02.2016., Master centar, Novi Sad
Posle skoro više od decenije od formiranja prvih klastera i klasterskih politika u Srbiji razvoj ovog oblika povezivanja preduzeća u našoj zemlji i njihov uticaj na celokupni privredni i regionalani razvoj zemlje postaje sve značajniji.

Više o tome

Javna tribina

Smanjimo troškove energije 50-75%

22.04.2015., Bački Petrovac

Javna Tribina, Smanjimo troškove energije 50-90%, je održana u Velikoj Sali Skupštine opštine Bački Petrovac, uz prisustvo zainteresovanih građana,
predstavnika javnog sektora, vlasnika privatnih preduzeća i poljoprivrednih gazdinstava.

Više o tome