XI MEĐUNARODNI FORUM O ČISTIM ENERGETSKIM TEHNOLOGIJAMA

XI MEĐUNARODNI FORUM O ČISTIM ENERGETSKIM TEHNOLOGIJAMA

ČISTA ENERGIJA – ŠANSA ZA SVE

26 – 27.09.2017., Novi Sad

Prvi dan XI Međunarodnog foruma održan je u Velikoj sali, Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine. Drugi dan u Privrednoj komori Vojvodine.

Agenda foruma