Radna poseta menadžera zlatnog klastera FEMAC

Radna poseta menadžera zlatnog klastera FEMAC

Novi Sad

23.10.2017.

U okviru  COSME projektu TRACE-KEI, čiji je cilj poboljšanje rada klastera, jedna od aktivnosti je i poseta vrhunskog menadžera zlatnog klastera FEMAC (Španija)  Enrica Pedrosa.

Sastanak sa menadžerom zlatnog klastera iz Španije FEMAC, Enricom Pedrosom.

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje rada menadžmenta klastera uključenih u projekat TRACE-KEI. U okviru ove aktivnosti, klaster ENEF posetio je iskusni menadžer zlatnog FEMAC klastera iz Španije, Enrico Pedros. Tokom svoje posete, menadžer Enric Pedros, izneo je svoja iskustva u vođenju Klastera. Isto tako, na osnovu direktnog kontakta kao i na osnovu ranije dostavljenih podataka, stekao je uvid u rad klastera ENEF. Prvi radni bio je sastanak sa Upravnim odborom klastera ENEF