Međunarodni sajam građevinarstva

Međunarodni sajam građevinarstva

19-23.04.2017., Beogradski sajam, Beograd

Na zajedničkom štandu ENEF klastera predstavili su se 6 članice Udruženja. U pratećem programu takođe su Udruženje je takođe uzelo učešće.

19-23.04.2017., Beogradski sajam, Beograd

Na zajedničkom štandu ENEF klastera predstavili su se 6 članica Udruženja:

 1. Hydro NS, Novi Sad
 2. Kompanija Blagojević, Novi Sad
 3. Energy concept, Novi Sad
 4. Tehnomag-teco d.o.o., Novi Sad
 5. Win ing, Futog
 6. e-kuća Čačak d.o.o

U pratećem programu Udruženje je uzelo učešće sa 5 prezentacija:

 1. ENERGETSKA EFIKASNOST I KLASTERIZACIJA

Prof dr Zoltan Zavargo, predsednik Udruženja
Goran Todorović, Energy concept, Novi Sad

 1. Vazdušna zaptivenost zgrada u Srbiji – novi izazov
  Goran Todorović, Energy concept
 2. IZGRADNJA I SERTIFIKACIJA PASIVNIH ZGRADA PREMA PHPP METODOLOGIJI PASIV HAUS INSTITUTA
  Goran Todorović, Energy concept, Novi Sad
 3. SPOLJAŠNJE OPLEMENJENO I ENERGETSKI EFIKASNO LED OSVETLJENJE GRADOVA
  Predrag Blagojević, Kompanija Blagojević, Novi Sad
 4. KREIRANJE UNUTRAŠNJIH SVETLOSNIH LED REŠENJA KOJA ŠTEDE ENERGIJU I ČUVAJU ZDRAVLJE
  Predrag Blagojević, Kompanija Blagojević, Novi Sad
 5. UČEŠĆE AKTIVNIH SOLARNIH SISTEMA U BILANSU ENERGIJE OBJEKATA
  Miodrag Vuković, Conseko doo, Beograd