Radni sastanak sa Épitő-Kitt Klaszter-om

Radni sastanak sa Épitő-Kitt Klaszter-om (Građevinski-Kitt Klaster) iz Segedina, Mađarska
16.06.2016., Comfort System Kft., Morahalom, Mađarska
Radni sastanak sa Épitő-Kitt Klaszter, sa kojim Udruženje „Klaster za energetsku efikasnost“ ima potpisan Ugovor o saradnji održan je u prostorijama članice Klastera.