Poslovni forum Srbija – Mađarska

17.03.2016., Budimpešta, Mađarska
Povodom 7. Zasedanja Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju sa Mađarskom, Privredna komora Srbije zajedno sa Mađarskom nacionalnom trgovinskom kućom organizovao je Poslovni forum Srbija – Mađarska.


Nakon Poslovnog foruma održan je radni sastanak sa klasterima Mađarske. Glavna tema razgovora bilo je iskustvo mađarskih klastera.
Agenda Foruma